Gröna Lund 2024

Gröna Lund 2024

Här kan du läsa mer om vår vision för Gröna Lund 2024 där vi även sammanställt de vanligaste frågorna och svaren vi fått på vägen.

Vill du ta del av alla handlingar gällande detaljplanen går dessa både att läsa och ladda ner på Stockholms Stads hemsida.

Gröna Lund grundades 1883 och är därmed en av världens äldsta nöjesparker. Men det var egentligen först drygt 40 år senare, 1924 som Djurgården blev den självklara samlingsplatsen för alla som var tivolisugna i Stockholm. Det var nämligen det året som konkurrenten Nöjesfältet, som tidigare varit kringresande, flyttade in på tomten Skeppsholmsviken mittemot Gröna Lund. Under åren som följde var Nöjesfältet och Gröna Lund argsinta konkurrenter, men när barnen till Gröna Lunds och Nöjesfältets ägare senare blev kära och gifte sig kunde stridsyxan grävas ner och ett sammanhållet tivoliområde uppstå. Nöjesfältet stängde 1957 och området har sedan dess legat i glömska som en tråkig parkeringsplats.

Men 2024, hundra år efter att Nöjesfältet slog upp sina portar på Skeppsholmsviken, hoppas vi kunna sätta spaden i marken för att återigen kunna skapa ett sammanhållet tivoliområde på båda sidor Allmänna gränd för såväl tivolibesökare som djurgårdsflanörer. Vi vill skapa ett nytt och inbjudande allmänt promenadstråk på en pålad brygga i vattnet utanför Gröna Lund, ett småskaligt och levande Djurgårdskvarter som knyter an till befintlig arkitektur, ett allmänt torgområde för att skapa större ytor vid Djurgårdsfärjan och ett helt nytt tivoliområde med både spel, restauranger och attraktioner för alla åldrar.

Tivoliområdet

Omgivet av nya djurgårdskvarter och med utsikt över den glittrande Saltsjön, skapar vi ett nytt tivoliområde för gäster i alla åldrar.

Spel, restauranger, glasskiosker, träd och grönska ska samsas med attraktioner som både är nervkittlande och barnvänliga. Exakt vad som ska placeras inne på området kan vi inte svara på idag, eftersom vi måste avvakta vad detaljplanen i slutänden reglerar i form av höjd och yta. Vad som kommer att finnas på det nya området kommer säkerligen också att variera över tid, då ett tivoliområde är i ständig förändring. Men det finns några viktiga riktlinjer i detaljplanen som syftar till att skapa ett varierat tivoliområde i samklang med omgivningen. Grönska är viktigt av många skäl och minst 25 % av mark- och takytor ska utformas med träd och växtlighet. Närmast vattnet ska området ha en mer parkliknande karaktär, där nya träd planteras och låga bodliknande hus placeras glest bakom träden, så att området bildar en grön parkliknande front mot Saltsjön och strandpromenaden.

När det gäller maxhöjder på byggnader och attraktioner inne på det nya tivoliområdet är den generella tillåtna maxhöjden 12 meter, med undantag för vissa toppar. I den södra delen (närmast färjeläget) får maxhöjderna endast vara 12 meter. I den mellersta delen får det finnas en topp på 18 meter och en topp på 35 meter. I den norra delen (närmast Spårvagnshallarna), som inte skymmer de boende på Falkenbergsgatan, får det finnas fyra toppar varav tre på 30 meter och en topp på 45 meter. I jämförelse är dessa maxhöjder mer än en halvering av det som finns på Gröna Lunds befintliga område idag, där vår högsta attraktion Eclipse är 121 meter, följt av Ikaros på 90 meter och Fritt Fall på 80 meter.

Man ska också komma ihåg att det inte alltid är höjden som avgör pirret i magen. Vi ser gärna möjligheter för såväl klassiska som nya attraktioner som placeras på marknivå. Miljön på området ska andas klassisk tivoliromantik där popcorndoft och skratt blandas med stämningsfulla lampor, färgglad arkitektur och prunkande blomsterarrangemang.

För att kunna föreställa sig hur Gröna Lunds utbyggnad skulle kunna se ut i framtiden, har vi tagit fram olika illustrationer. Men kom ihåg att dessa bilder inte är några skarpa byggplaner. De är ett uttryck för vad förslaget till detaljplan tillåter. Sedan måste vi avvakta att detaljplanen vunnit laga kraft innan vi kan skapa några definitiva planer. Läs också mer om tivoliområdet i våra frågor och svar längst ner på sidan.

Strandpromenaden

Stockholms vackra inlopp är något unikt som vi ska värna om och vara stolta över.

Att kunna promenera längs med vattenlinjen i innerstaden är en fantastisk upplevelse som både stockholmare och tillresta gäster redan idag njuter av. Därför är en av våra högsta prioriteringar att möjliggöra för alla djurgårdsbesökare att kunna promenera längs med strandlinjen även utanför det nya tivoliområdet.

Vi vill bygga en bred och inbjudande allmän bryggpromenad som placeras i vattnet strax utanför tivoliområdet. Här ska allmänheten kunna promenera hela vägen från Djurgårdsbron till färjeläget Allmänna Gränd (något man inte kan göra idag) där bänkar och områden på bryggan inbjuder till att stanna upp och njuta av vattenläget. Läs mer om Strandpromenaden i våra frågor och svar längst ner på sidan.

Djurgårdskvarteret

Med småskalig arkitektur liknande den i Djurgårdsstaden och den närliggande Wasahamnen, skapar vi ett inbjudande Djurgårdskvarter som innesluter det nya tivoliområdet.

Byggnaderna kommer att låna arkitekturinslag från historiska byggnader i och omkring området. Huset i hörnet Falkenbergsgatan/Allmänna gränd blir till exempel tydligt inspirerat av den byggnad som stod på platsen under andra halvan av 1800-talet. Ut mot Falkenbergsgatan finns möjligheter att levandegöra gatan med caféer och butiker som har öppet året runt för såväl djurgårdsflanörer som de boende i området. En luftig bro över Allmänna Gränd knyter samman Gröna Lunds befintliga område med det nya tivoliområdet och en ny entré anläggs mot Allmänna Gränd. Läs mer om Djurgårdskvarteret i våra frågor och svar längst ner på sidan.

Historien

Gröna Lund har roat generationer av stockholmare ända sedan man först slog upp portarna på Djurgården den 3 augusti 1883.

Tivolit är faktiskt en av de äldsta nöjesparkerna i världen och har varit en självklar plats för nöje i Stockholm i över 136 år. Det är få platser som roat människor av alla dess slag över generationsgränserna så som Gröna Lund har gjort. Och det beror kanske på att människor alltid har uppskattat det hisnande. Pirr i magen skapar samma glädje idag som det gjorde 1883, även om attraktionerna ser annorlunda ut.

Rakt över gatan från det befintliga tivolit ligger idag en parkeringsplats som tillhör Gröna Lund. Här har det en gång i tiden redan legat ett nöjesfält som konkurrerade med dåvarande Gröna Lund, nämligen Nöjesfältet som hade verksamhet på just den platsen mellan 1924-1957. Men när barnen till de konkurrerande tivolidirektörerna blev kära och gifte sig, slogs båda verksamheterna ihop. Nu vill vi återuppföra ett nöjesfält på platsen och skapa möjligheten att få roa fler barn och vuxna i många generationer framöver. Vår förhoppning är att kunna sätta spaden i marken 2024, hundra år efter att Nöjesfältet först slog upp sina portar på samma plats.

Frågor och svar om Gröna Lund 2024

Har du fler frågor än dessa? Vi svarar mer än gärna på alla dina funderingar! Skicka dina frågor till info@gronalund.com så svarar vi så snart vi kan.

Djurgården är ju en Nationalstadspark med grönområden och promenadstråk. Kommer inte ert nya tivoliområde att förstöra det?

Svar: Det är viktigt att Djurgården fortsätter att vara den gröna oas som den är idag, med unika naturområden och flera hundraåriga ekar. Men Djurgården är samtidigt också en rekreationsplats för stockholmare och tillresta med många olika verksamheter, det är det som gör Djurgården så unikt. Här hittar man både grönområden, trädgårdar, museum, hotell, teatrar, restauranger, tivoli, djurpark, skolor och mycket, mycket mer.

Den delen av Djurgården där Gröna Lund ligger är ett område som kallas för Evenemangsparken, som har pekats ut i den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken från 2009 som särskilt lämpligt för utveckling. Det nya området som Gröna Lund vill bygga på är idag en asfalterad parkeringsplats i anslutning till Gröna Lund. Djurgårdens grönområden kommer därför inte att beröras av bygget. Tvärtom kommer det nya tivoliområdet att bli grönare än vad området är idag.

Minst 25 % av mark- och takytan måste bestå av vegetation och närmast vattnet kommer vi plantera nya träd. Dessutom kommer dagvattnet, som idag rinner orenat ut i Saltsjön, att renas genom en ny anlagd växtbädd. Även förutsättningarna för fisk- och växtliv i vattnet utanför förbättras genom utformningen av strandpromenaden, som kommer byggas på en pålad brydda där det skapas nya förutsättningar för liv och växligheter i vattnet genom en rad åtgärder.

Byggnaderna och områdena på Djurgården är ju unika och har ofta kulturhistoriskt värde. Hur kommer det rimma med att ni bygger helt nya hus precis intill?

Svar: Vi är mycket måna om att inte vara historielösa när vi bygger de nya djurgårdskvarteren och de allmänna ytorna runt det nya tivoliområdet. Byggnaderna kommer därför att låna arkitektur från historiska byggnader kring närområdet.

Bland annat kommer huset som planeras uppföras i hörnet Falkenbergsgatan/Allmänna gränd vara tydligt inspirerat av den byggnad som stod på platsen under andra halvan av 1800-talet. Vi har också planer på att låta arkitekturen knyta an till promenadstråket från Wasahamnen och både småskalighet och att följa färger som återfinns i Djurgårdsstaden i övrigt är av stor betydelse. Vi vill att alla ska vara stolta över det nya djurgårdskvarteret.

Hur många fler besökare räknar ni med att kunna ta emot på ett nytt och större Gröna Lund?

Svar: För oss är det inte självklart att utbyggnaden kommer leda till fler besökare till enskilda dagar och det är heller inte det främsta motivet med en utbyggnad. Vi är redan idag trångbodda under välbesökta dagar och vår främsta förhoppning med ett utökat område är att vi ska kunna erbjuda en bättre gästupplevelse för våra gäster genom att kunna erbjuda fler matställen, fler sittytor, fler spel och fler attraktioner. Det kan öka variationen och i bästa fall även medföra kortare kötider.

Självklart vore det också roligt om vi kan locka fler gäster, antingen helt nya eller att samma gäster gör fler besök under samma säsong. Vårt största fokus redan idag är att försöka sprida ut våra gäster på säsongen, så att inte alla besökare kommer samtidigt på några få högsäsongsdagar. Det skulle både ge en bättre upplevelse för våra gäster och vår omgivning, samtidigt som vi skulle kunna ha möjligheten att ta emot fler gäster sett över hela säsongen.

Hur tror ni att en publikökning kommer att påverka Djurgården i övrigt?

Svar: Om Gröna Lund skulle locka fler gäster över hela säsongen ser vi att det skulle få positiva effekter på många verksamheter i närområdet. Flera av våra gäster äter på restaurangerna i närheten och bor på hotellen utanför nöjesfältet. Alla aktörer på Djurgården gynnas av de olika verksamheternas dragningskraft. Allt detta bidrar också till fler arbetstillfällen och skatteintäkter i Stockholm.

Det saknas redan i nuläget parkeringsplatser runt Gröna Lund, är det inte att bädda för trafikkaos att ta bort de p-platser som finns på tomten idag?

Svar: Idag finns cirka 150 parkeringsplatser på parkeringen på kvarteret Skeppsholmsviken. En dag under Gröna Lunds högsäsong kan vi ha över 15 000 besökare i parken. Det är alltså ytterst få som redan idag kommer med bil. Självklart ska gäster med funktionsvariation även fortsättningsvis kunna parkera, men vi, tillsammans med övriga Djurgårdsaktörer, välkomnar alternativa och mer miljövänliga sätt att ta sig ut på Djurgården. En majoritet av besökarna till Djurgården kommer redan idag med båt, spårvagn, buss, cykel eller till fots. Tidigare i somras invigdes en ny gångbro mellan Norra Djurgårdens Museipark och Rosendal och planer finns även på ytterligare en gångbro mellan Strandvägen och området intill Junibacken.

Vad gäller trafiksituationen på Djurgården är detta redan idag en mycket viktig fråga och gäller så klart inte bara Gröna Lund. Det handlar om alla aktörer på Djurgården, såväl företag som boende och besökare. Den frågan kan inte utredas i ett enskilt detaljplaneärende som Gröna Lunds nya tivoliområde, utan drivs redan idag i samverkan mellan Region Stockholm, Trafikkontoret, Stockholms Stad, trafikbolagen och alla Djurgårdens aktörer. Vi är nog alla överens om att både tillgänglighet och infrastruktur behöver förbättras på Djurgården och vi är gärna med och bidrar där vi kan.

Behöver Stockholm verkligen mer tivoliverksamhet på Djurgården? Ett tivoliområde genererar ju en del buller för grannarna i området.

Svar: Frågan om Stockholm verkligen behöver mer tivoli besvaras kanske bäst genom våra besökssiffror. Varje säsong tar vi emot fler än 1,6 miljoner besökare varav de allra flesta är boende i Stockholm. Därför handlar vår vision om Gröna Lund 2024 inte bara om att omvandla en ganska tråkig plats till något finare och mer uppskattat, utan också om att kunna erbjuda stockholmarna och andra besökare en bättre tivoliupplevelse.

När det kommer till ljudvolymer från attraktioner eller konserter så mäts dessa regelbundet i dialog med Miljöförvaltningen som är tillsynsmyndighet. Det är nödvändigt att vi håller oss inom fastställda gränsvärden, något som självfallet också skulle gälla på ett nytt tivoliområde.

Gröna Lund har en bra relation till våra grannar och vi bjuder regelbundet in de närboende för att informera om kommande händelser eller förändringar. I den mån vi får klagomål anstränger vi oss för att åtgärda dem så snart vi bara kan.

Hur kommer ett nytt tivoliområde att påverka de som bor precis intill?

Svar: Det går inte att komma ifrån att det låter från ett tivoli när barn och vuxna har roligt tillsammans, men de boende i vårt närområde är väldigt viktiga för oss. Ända sedan 1883 har vårt tivoli haft en god relation med de grannar som bor i Djurgårdsstaden. Vi informerar dem regelbundet om vad som händer på tivolit och många av grannarna besöker oss ofta, både för att åka karusell och se på konserter.

Som en del av detaljplanearbetet för det nya området har det genomförts omfattande ljudmätningar hos bland annat de grannar som bor närmast på Falkenbergsgatan. Simuleringar baserat på dessa värden visar på en marginell ökning av ljud för dessa grannar under den tid som Gröna Lund är öppet. Tillsammans med Stadsholmen som äger hyreshuset har vi genomfört en besiktning och enats om fönsteråtgärder som kommer att säkerställa att ljudvolymen inne hos grannarna håller sig inom gällande riktvärden. På avstånd kommer det nya tivoliområdets ljudbild inte att göra någon märkbar skillnad.

De som bor absolut närmast kommer också att få ett genuint djurgårdskvarter utanför dörren istället för en parkeringsplats. I sin helhet kommer omgivningen med nya gatumiljöer och strandpromenad att bli ljusare, tryggare och mer inbjudande under alla delar av året.

Varför kan ni idag inte svara på vilka sorters attraktioner som ska ligga på platsen?

Svar: Vi vill skapa ett tivoliområde för gäster i alla åldrar. Spel, restauranger, glasskiosker, träd och grönska ska samsas med attraktioner som både är nervkittlande och barnvänliga. Allt i en härlig blandning för att skapa en tivoliromantisk helhet.

Att planera det nya området i detalj kräver mycket arbete och resurser. En del attraktioner skräddarsys efter en plats och kan därför kosta mycket pengar (Insane som står på Gröna Lund idag kostade exempelvis 55 miljoner kronor). Det händer också mycket inom branschen som gör att nya attraktioner introduceras. Därför vore det oklokt av oss att beställa attraktioner innan vi vet vilket ramverk vi måste förhålla oss till, bland annat hur höga attraktionerna får vara och vilken yta de får uppta. Detta bestäms av detaljplanen som Stadsbyggnadskontoret tagit fram. Om eller när detaljplanen har röstats igenom i Stadsbyggnadsnämnden och så småningom vunnit laga kraft, först då kan vi bestämma vilka attraktioner vi kan ha.

Till dess har vi tagit fram olika illustrationer för att visa ungefär hur det skulle kunna se ut med olika typer av attraktioner i de maximala höjderna 45 respektive 35 meter på området. Men det är viktigt att påpeka att det idag inte finns någon skarp plan för något av våra illustrerade scenarios.

Vissa kritiker har uttryckt en oro för att området kommer att se ut som en ”maskinpark” belamrat med stål och en mängd nya torn – stämmer det?

Svar: Nej, det är helt fel. Vi varken vill eller får bygga så på området. Detaljplanen reglerar att området närmast vattnet ska utgöras av ett parkliknande område med träd bakom vilket åkattraktioner kan sticka upp på några få ställen. Vidare framgår av planen att minst 25 % av nöjesfältsområdets mark- och takytor ska utformas med vegetation.

Detta är också i linje med våra intentioner. Vi vill skapa ett tivoliområde för gäster i alla åldrar, där spel, restauranger, glasskiosker, träd och grönska samsas med attraktioner som både är nervkittlande och barnvänliga. Vi ser gärna möjligheter för såväl klassiska som nya attraktioner som placeras på marknivå. Miljön på området ska andas klassisk tivoliromantik med stämningsfulla lampor, färgglad arkitektur och prunkande blomsterarrangemang.

Vår ambition med det nya tivoliområdet är att det ska finnas i flera generationer framöver och kunna förändras över tid. Detaljplanen ger oss både viss handlingsfrihet över tid, samtidigt som de olika maxhöjderna gör förändringarna förutsägbara för omgivningen. Alla maxhöjder kommer med största sannolikhet inte heller att användas samtidigt och varje ny attraktion som ska uppföras på området kräver också individuella bygglovsansökningar, så att dessa följer riktlinjerna i detaljplanen.

Det har ju förekommit en del högljudda protester mot er plan – hur ställer ni er till det?

Svar: Det är bra att vi är många som är engagerade i hur Stockholm och Djurgården utvecklas. Vi har stor förståelse för att det väcker frågor och funderingar när vi berättar att vi vill göra ett helt nytt tivoliområde på vår parkering. I Sverige finns demokratiska processer som ser till att alla som berörs får komma till tals när det gäller bland annat nya byggnationer. Det är bara positivt. Vi har full respekt för de processer som ett nybygge innebär.

Vi tror att mycket av kritiken har grundat sig i oro för att bullret ska tillta, att byggnaderna ska bli högre än aviserat eller att grönområden ska ta skada. En del av oron är obefogad och därför försöker vi nu förklara på ett tydligare och bättre sätt vad vi har för planer med området.

Vi har också lyssnat och tagit till oss av kritik och feedback som kommit in gällande detaljplanen, vilket har medfört förändringar i det nya förslag till detaljplan som nu finns ute. Till exempel är maxhöjderna för attraktioner sänkta, bullerstudien har utökats, strandpromenadens konstruktion har fastställts samt att delar av randbebyggelsen har sänkts.

Markförhållandena har också utretts i mycket större omfattning än tidigare för att fastställa hur en eventuell risk för ras och erosion ska hanteras och förebyggas. Så processen med remissinstanser och feedback är både gynnsam och viktig för ett detaljplaneärende som vårt, vilket vi är tacksamma för.

Varför ska just Gröna Lund få bygga tivoli här och inte någon annan aktör?

Svar: Majoriteten av marken på Kvarteret Skeppsholmsviken ägs sedan 1998 av Gröna Lund och vi är en bärande del av platsens historia. Mellan åren 1924–1957 fanns Nöjesfältet på den aktuella platsen. Nöjesfältet var en bitter konkurrent till Gröna Lund, men allt förändrades när barnen till de konkurrerande tivolidirektörerna blev kära och gifte sig. Då slogs verksamheterna ihop och så småningom lades verksamheten på Skeppsholmsviken ned för att bli den parkeringsplats som idag finns på området. Eftersom vi redan har tivoliverksamhet på andra sidan Allmänna gränd behöver vi inte exploatera marken maximalt, utan vi satsar lika mycket på att utforma de allmänna ytorna i vår plan på ett sätt så att alla djurgårdsbesökare kan uppskatta dem. Här är inte minst djurgårdskvarteren, det allmänna torget vid färjeläget och den tänkta strandpromenaden, oerhört viktiga delar för framtiden.

Med tanke på bostadsbristen i Stockholm, skulle man inte kunna bygga bostäder på platsen?

Svar: Skeppsholmsviken som tomten heter och som idag är vår parkeringsplats, ligger i den så kallade Evenemangsparken, den del av den Kungliga Nationalstadsparken som är särskilt utpekad som ett av Stockholms viktigaste besöksmål. Inom Evenemangsparken är det reglerat att nöjen och evenemang ska prioriteras framför nya bostäder. Marken ägs idag av Gröna Lund och den är särskilt utpekad som en plats som med fördel kan förändras. Vi vill skapa ett nytt tivoliområde som kan nyttjas av och skänka glädje till alla stockholmare – både inne på området och i omgivningarna runtomkring.

Men en park då?

Svar: Parker och grönområden är naturligtvis mycket viktiga i en storstad som Stockholm och Djurgården är redan idag Stockholms absolut grönaste stadsdel med flera hundraåriga ekar, skogsområden och ängar. Den tänkta utbyggnaden av Gröna Lund på den befintliga parkeringsplatsen kommer inte att hota Djurgården som grön oas. Tvärtom kommer det nya området på många sätt att bidra till ett mer hållbart ekosystem på platsen, bland annat genom att minst 25 % av mark- och takytor ska utformas med vegetation och nya träd kommer att planteras.

Kritiker hävdar att ni kommer att göra det omöjligt att gå utmed vattenbrynet när ni är klara, alternativt att man kommer att behöva betala inträde för att göra det?

Svar: Vi har också sett att den uppgiften upprepas och sprids utan att riktigt förstå var den kommer ifrån. För det första så är det idag omöjligt att gå längs med vattenbrynet och det vill vi passa på att göra något åt. Och naturligtvis ska det vara ett promenad- och kajstråk som är öppet för alla, där vi också kommer att göra det mer tillgängligt även för rullstolsburna gäster. Vi vill bygga en bred och inbjudande allmän bryggpromenad (utan entré till Gröna Lund) som placeras i vattnet strax utanför tivoliområdet. Här ska allmänheten kunna promenera hela vägen från Djurgårdsbron till färjeläget Allmänna Gränd, något som man inte kan göra idag. Bryggan kommer att få bänkar och områden som även inbjuder till att stanna upp och njuta av vattenläget. Målet är alltså att göra strandpromenaden bättre och mer tillgänglig än vad som finns här idag.

Finns det inte en risk att den nya strandpromenaden skadar djur- och växtlivet i vattnet utanför Skeppsholmsviken?

Svar: Att se till att bygga på ett sätt som inte är skadligt för varken djur, växter eller miljö är självklart väldigt viktigt för oss. Det nya området har dessutom potential att bli bättre för den biologiska mångfalden än idag. I detaljplanen finns en utförlig miljökonsekvensbeskrivning där man tittat på alltifrån vattenkvalité, djurlivet idag, dagvattenavrinning och växter vid den befintliga strandlinjen. Utredningen visar att området inte har någon större betydelse för den biologiska mångfalden idag, men att det nya tivoliområdet istället kan utformas för att ge betydande förbättringar i framtiden. Till exempel ska tivoliområdet bestå av 25 % grönytor vilket kommer ge bättre förutsättningar för exempelvis bin och fåglar i närområdet.

Dessutom kommer dagvattnet, som idag rinner orenat ut i Saltsjön, att renas genom en ny anlagd växtbädd. Den nya bryggan för strandpromenaden föreslås byggas på pålar i vattnet, så att det bildas skuggområden under bryggan. Skuggan innebär ett skydd för många fiskarter som kan locka till sig både bytesfisk och rovfisk, där just rovfisken har en viktig roll i ekosystemet för att begränsa övergödning. Vi kommer även att göra konstgjorda fack med rotad vattenvegetation på bryggans pålar. De här åtgärderna bedöms förbättra möjligheterna för vegetationsetablering och därmed gömslen och habitat för bottenfauna jämfört med den sprängstensstrand som idag dominerar området. Förhoppningen är att alla åtgärder som planeras för det framtida området kommer skapa förutsättningar för en förbättring av den ekologiska statusen i vatten jämfört med hur det är idag.

Fler frågor om Gröna Lund 2024?

Mejla dina frågor till info@gronalund.com, så svarar vi så snart vi kan.

Vi använder sockervadd för att förbättra din upplevelse i vår park och cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbsida. 🍪 Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.