Information angående coronaviruset

Alla i samhället har ett ansvar för att den rådande situationen inte ska få allvarliga konsekvenser för äldre och infektionskänsliga. Vi på Gröna Lund kommer göra allt vi kan för att minimera en smittspridning och agera ansvarsfullt enligt myndigheternas direktiv och rekommendationer. Här har vi samlat de vanligaste frågorna rörande Gröna Lund och den nuvarande situationen med coronaviruset. Vi följer både utvecklingen och regeringen och myndigheters beslut och rekommendationer. Vi är också beredda på att agera och fatta nya beslut ifall situationen skulle förändras.

For information about the coronavirus in English, click here.

Kommer Gröna Lund att öppna som vanligt?

Regeringen har beslutat om ett förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för fler än 500 personer tillsvidare, vilket även innefattar Gröna Lund som nöjespark och konsertarena. Förbudet har ingen tidsgräns utan gäller tillsvidare. Det blir nu mer och mer tydligt att förbudet kommer att vara nödvändigt under en kommande tid framöver. Därför har vi beslutat att tillsvidare skjuta på premiären som annars skulle ha ägt rum den 25 april.

Just nu förändras situationen från dag till dag och osäkerheten är väldigt stor. Då gäller det att vi har fullt förtroende för våra myndigheter och beslutsfattare och följer deras rekommendationer. Därför kan vi inte ge ett besked om när vi kan öppna, då det är direkt avhängt när förbudet mot folksamlingar hävs. Vi måste helt enkelt invänta besked från regeringen.

Vi pausar också försäljningen av vissa produkter i webbshopen tills vi vet när vi kan öppna igen. Du kan fortfarande köpa presentkort och säsongskort. När vi kan ge besked om ett nytt premiärdatum kommer vi självklart att se till att allt kan köpas som vanligt igen.

Vad kommer att hända med konserterna?

Gröna Lund kommer så länge som möjligt att jobba för att konserterna blir av som planerat och vi återkommer om detta förändras.

Kan man återköpa sitt säsongskort?

Vi har stor förståelse för att man kan bli besviken på att vi senarelägger våra premiär. Men här vill vi be våra säsongskortsinnehavare om tålamod. När vi vet vilka datum vi kommer öppna kan vi också se hur mycket av säsongen man har gått miste om. Våra säsongskortsinnehavare är våra allra trognaste gäster och vi är mycket måna om att de blir nöjda och vi kommer självklart att hålla en dialog med dem om hur läget utvecklas.

Just nu tillämpar vi vanliga återköpsregler, d.v.s. 14 dagars ångerrätt för distansköp om man köpt kortet via vår webbshop.

Vad gäller för Mamma Mia the Party på Tyrol?

Mamma Mia the Party har med anledning av rådande situation beslutat att ställa in resterande föreställningar av Mamma Mia! The Party på Tyrol i Stockholm för spelperioden 20 mars t o m 5 april 2020. Frågor kring detta besvaras av representanter för produktionen för Mamma Mia the Party och de lägger kontinuerligt upp information på denna sida.

Vad har ni tagit för åtgärder när det gäller er personal?

Vi följer självfallet Folkhälsomyndigheternas rekommendationer och har utöver det tillämpat försiktighetsåtgärder. All vår personal ska stanna hemma från jobbet om de har feber, hosta eller andra symptom på luftvägsinfektion (även lindriga) och de måste vara symptomfria i två dagar innan de återvänder till arbetet. De medarbetare som vistats i områden som Folkhälsomyndigheten bedömer som riskområden idag ska hålla sig hemma och vara symptomfria i 14 dagar efter hemkomst innan man kommer tillbaka till sin arbetsplats.

Borde jag vara orolig inför ett besök på Gröna Lund?

Vi förstår att man skulle kunna känna en oro även efter att beslutets hävts och att många har frågor kring detta. Vi har alla ett ansvar i att agera aktsamt och att göra allt man kan för att minimera en smittspridning, framför allt så att det inte påverkar de som är extra infektionskänsliga i vårt samhälle. Uppvisar man symptom ska man inte röra sig i sociala sammanhang – en uppmaning som vi ger till både våra medarbetare och gäster.

Gröna Lund besöks visserligen av många gäster, men parken består nästan uteslutande av stora utomhusytor. Vi har noggranna städrutiner och många toaletter för våra gäster där man kan tvätta händerna ofta under dagen. Våra medarbetare är välinformerade om situationen och agerar också enligt myndigheternas och Folkhälsomyndighetens direktiv.

Vi tror att många ser fram emot den dagen då man kan åka attraktioner, spela, äta gott och njuta av en konsert hos oss!

Skulle situationen förändras uppdateras denna sida med relevant information.