Siktar du på Bull’s eye direkt – eller är det utmaning nog att bara träffa tavlan?

Pilkastning på eldart. Du har tre pilar. Pricksäkerhet är viktigtast här.

Styrka
* * * * *
Snabbhet
* * * * *
Träffsäkerhet
* * * * *

Dela sidan