Gröna Lund

  Med anledning av olyckan i berg- och dalbanan Jetline

  Frågor och svar

  Här försöker vi svara på några av alla de frågor vi får. Vi uppdaterar texten när vi har mer information.

  Till frågor och svar

  Uppdatering 15 december

  I onsdags, den 13 december, närvarade Gröna Lund på Statens haverikommissions haverisammanträde. På mötet informerades vi om utredningen rörande olyckan i Jetline och hur arbetet fortskrider. Händelseförloppet är i stort klarlagt men orsakerna till olyckan analyseras fortfarande. Haverikommissionens slutrapport förväntas presenteras i maj/juni 2024. Nedan redogör vi för det vi idag vet om olyckan.

  Den 25 juni 2023 strax efter 11.30 drabbades attraktionen Jetline av en olycka med ett dödsfall och flera allvarligt skadade som följd. Olyckan utreds av både Statens haverikommission och polis/åklagare. Gröna Lund bistår utredningarna till fullo för att få reda på orsaken till olyckan så att något liknande aldrig ska kunna hända igen.

  Olyckan
  Den främre bärarmen på tågets första vagn har kollapsat. Bärarmen sitter på undersidan av vagnen i form av ett ok med en hjulenhet på vardera sidan. Det är hjulenheterna som håller fast tåget på rälsen. Den främre bärarmen kollapsade, först på höger sida i tågets färdriktning, så att hjulenheten på den sidan föll av. Sedan kollapsade bärarmen även på vänster sida, varpå hjulenheten lossnade även där. Utan framhjul har den främre vagnen färdats direkt på rälsen. Tåget har därefter gjort ett par mycket kraftiga inbromsningar när vagnens undersida träffar rälsens olika skarvar. Vagnen spårade inte ur helt på grund av att den bakre bärarmen fortfarande var intakt med hjul som anslöt till rälsen och som därav höll kvar vagnen på banan.

  Tågets kraftiga inbromsningar har i sin tur utsatt säkerhetsbyglarna för kraftiga påfrestningar varpå de har krökts. Denna kombination - att bärarmen kollapsat - kraftiga inbromsningar och byglar som krökts har medfört att tre vuxna personer fallit ur de vagnar de satt i.

  Bärarmen
  Bärarmen som kollapsade var ny och monterades för första gången på tåget i mars 2023. Gröna Lund beställde den av en erfaren och etablerad svensk leverantör efter tillverkningsritningar från originaltillverkaren. Bärarmen hade innan leverans inspekterats och godkänts i enlighet med Gröna Lunds begärda efterkontroll.

  Inför öppning har tåget genomgått årlig återkommande besiktning av oberoende och ackrediterat besiktningsföretag som funnit det utan anmärkning.

  Varför bärarmen kollapsade återstår för haverikommissionen att analysera och besvara. Gröna Lund avstår därför även fortsatt i att spekulera kring frågan. Vi avvaktar slutrapporten. Men vi kan konstatera att vi haft en bärarm som kollapsat och därför har vi all anledning att vara självkritiska och genomlyser nu bland annat våra egna kvalitetssäkringar och leverantörsbeställningar.

  Byglarna
  Byglarna till Jetline är tillverkade och anpassade för den här sortens attraktion och är konstruerade för att hålla gästerna på plats under åkturen. I samband med de kraftiga inbromsningarna, orsakade av den trasiga bärarmen, kastades passagerarna framåt med stor kraft. Bygellåset har hållit för kraften vid dessa inbromsningar men byglarna har krökts av det stora och plötsliga trycket. Byglarna är konstruerade för att klara de krafter man utsätts för under en vanlig åktur men under olyckan har de utsatts för en större kraft än de var byggda för. Hur stor belastning det varit på byglarna vid tillfället för olyckan är något som fortfarande utreds av Statens haverikommission.

  Jetline
  Jetline invigdes 1988 på Gröna Lund (tillverkare: Zierer). Banan är 800 meter lång och har fem olika tåg. Varje tåg består av sju vagnar, med två sittplatser i varje vagn. Tågens främre bärarmar från 1988 har suttit på samtliga tåg fram till 2022, då den främre bärarmen byttes ut på ett av tågen. Under 2023 byttes ytterligare ett tågs främre bärarm ut, den som vi numera vet kollapsade.

  Inget beslut om Jetlines framtid är ännu taget. Attraktionen förblir stängd till dess att Statens haverikommission slutfört sin utredning av olyckan. Först därefter kan vi ta ställning till om och i så fall hur och när Jetline skulle kunna öppnas igen på ett säkert sätt. Klart är dock att Jetline kommer att hållas stängd även under 2024.

  Tekniskt underhåll
  Jetline, tillsammans med alla andra attraktioner, inspekteras på årlig basis av oberoende ackrediterat besiktningsföretag. Tekniskt underhåll av attraktionen sker därefter på daglig-, vecko- och månadsbasis av Gröna Lunds tekniska personal. Om man vid kontrollerna upptäcker tekniska avvikelser så åtgärdas dessa. Om teknisk avvikelse upptäcks som kräver större åtgärder så ställs attraktionen eller vagnarna av till dess att avvikelsen är åtgärdad.

  Reservdelar
  När vi beställer reservdelar till olika attraktioner gör vi det både från attraktionens tillverkare och från andra leverantörer. Men det som alla delar har gemensamt är att de alltid måste tillverkas efter originaltillverkarens tillverkningsritning och de specifikationer och krav som finns angivna där.

  Insikter hittills
  Gröna Lund har efter olyckan inlett en genomlysning av den egna verksamheten som innefattar bland annat säkerhetsarbetet, rutiner, utbildningar, kvalitetssäkringar, leverantörsbeställningar etc. Vi har identifierat följande förbättringsområden; 

  • Rapporteringssystem och dokumentation - kontroller och service har utförts enligt rutin, men dessa har fram till nu dokumenterats både analogt och digitalt. Från och med början av 2024 kommer detta att samlas i ett gemensamt digitalt, lätt överskådligt system.
  • Tydligare kravställning och ökad kvalitetskontroll vid leverantörsbeställningar.
  • Ökad noggrannhet, tydlighet, insyn och kontroll av hela tillverkningskedjan vid leverantörsbeställningar.

  Utredningen pågår fortfarande och orsaken till olyckan är något som haverikommissionen har kvar att analysera och besvara. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att något liknande inte ska kunna hända igen.

  Drabbade
  Gröna Lund står fortsatt i kontakt med de som direkt drabbades av olyckan och bistår dem efter individuella önskemål.

  Fakta/Jetline
  Elva personer befann sig ombord på tåget vid olyckan.
  Tåget hade plats för 14 passagerare, men tre platser stod tomma.
  Vid olyckan föll tre personer ur tåget. En kvinna omkom och flera skadades.
  Jetline var besiktigad och godkänd av ett oberoende och ackrediterat besiktningsföretag.
  Jetline har varit avstängd sedan olyckan inträffade och kommer hållas stängd även under 2024.
  Haverikommissionens slutrapport förväntas bli klar i maj/juni 2024.

  Uppdatering 30 juni

  Gröna Lund blir promenadpark på måndag

  För oss på Gröna Lund, och framförallt för de drabbade och deras närstående, kommer det alltid att finnas ett före och ett efter den 25 juni. Vi är många som är förkrossade över den fruktansvärda olyckan.

  Sedan i söndags har Gröna Lund hållit stängt, för att vara tillgängliga för anhöriga och stötta medarbetare. Utöver detta har vi bistått Statens haverikommission och polisen i deras utredningar. Våra tankar är fortsatt med de drabbade och deras anhöriga.

  Innan vi öppnar Gröna Lund vill vi ge alla möjlighet att komma till parken för en stillsam stund tillsammans. Tid att reflektera över det som hänt, visa stöd och kärlek till de drabbade samt lämna en blomma om man vill.

  Måndag 3 juli kl. 15.00-19.00 öppnar Gröna Lund dörrarna och blir en promenadpark för alla som vill besöka parken i stillhet. Inga attraktioner, spel eller försäljningsställen kommer att vara i gång. 
  Vi har öppet för alla och det är fri entré. Samtalsstöd kommer finnas på plats, och för anhöriga och drabbade finns också en Krislinje, tel: 010-708 9890 öppet 26 juni -7 juli.

  Gröna Lund öppnar sedan för gäster onsdag den 5 juli. Under tiden fram till öppning genomför vi extra kontroller av attraktionerna. Därutöver genomför externa oberoende besiktningsingenjörer extra besiktningar av 17 attraktioner.

  För oss är säkerheten för våra besökare och alla som jobbar här det allra viktigaste. Ändå hände i söndags det som inte får hända. Därför genomför vi ytterligare säkerhetskontroller innan vi öppnar. Vi vill att våra besökare ska känna full trygghet i att vi gjort allt vi kan för att det ska vara säkert att besöka Gröna Lund.

  Gröna Lund har alltid strävat efter att vara en plats där stora som små får möjlighet att skapa lyckliga minnen tillsammans med familj och vänner, och vi hoppas kunna komma dit igen.

  Uppdatering 26 juni

  En sådan här händelse berör många, och vi gör vårt bästa för att besvara alla som vill kontakta oss under de kommande dagarna. För er som drabbades av olyckan, eller som är anhörig till någon som drabbats och behöver stöd eller har specifika frågor om olyckan så har vi upprättat en Krislinje:

  Tel: 010-708 9890

  Öppettider 26 juni-7 juli: 
  Måndag 10:00 - 16:00
  Tisdag - Fredag 09:00 -16:00

  Vänligen respektera att Krislinjen är till för de som behöver stöd.

  Har du däremot frågor gällande återbetalning, biljetter och dylikt hänvisar vi till vår Kundtjänst:

  gronalund.com/kontakt

  När vi vet mer kommer vi att publicera information här på vår hemsida och i våra sociala kanaler.

  Uppdatering 25 juni 2023

  I dag hände det som inte får hända. En olycka i berg- och dalbanan Jetline ledde till att en person avled och flera skadades. Det är en sorgens dag på Gröna Lund och våra tankar går till de som drabbats och deras anhöriga.

  Olyckan skedde strax efter klockan 11.30. Främre delen av tåget spårade delvis ur och tåget stannade mitt i banan på mellan sex och åtta meters höjd. Totalt 11 personer befann sig ombord. En sådan här olycka ska inte kunna hända, och vi kommer göra allt för att ta reda på hur det ändå kunde ske.

  Gröna Lund kommer nu att hålla stängt i minst en vecka, för att vara tillgängliga för anhöriga och stötta våra medarbetare. Vi inleder en egen teknisk undersökning och bistår polisen i deras utredning. Vi kommer ta kontakt med de drabbade och deras anhöriga och göra det vi kan för att stötta dem. Samtidigt tar vi hand om de medarbetare som behöver stöd.  

  Alla söndagens besökare och de som har bokat besök under den kommande veckan kommer automatiskt att få sina biljetter återbetalda.

  Vi förstår att det finns många frågor och funderingar, och vi uppdaterar informationen löpande så snart vi vet mer.

  Vi vet att många av er delar denna stora sorg, våra tankar går i första hand till de drabbade, deras anhöriga och till alla våra gäster och medarbetare.

  Sorgen är tung.