Gröna Lund

  Feltillverkad bärarm låg bakom olyckan i Jetline – Gröna Lund har vidtagit flera åtgärder och inlett ett förändringsarbete

  Statens haverikommission har presenterat sin slutrapport om olyckan på Gröna Lund som skedde i juni 2023. Gröna Lund har bistått haverikommissionens utredning till fullo. Det är viktigt att olyckan utreds ordentligt, både för de drabbade och deras anhöriga och för oss som jobbar på Gröna Lund. Något liknande har aldrig hänt tidigare på Gröna Lund och vi ska se till att något liknande aldrig ska kunna hända igen.

  Haverikommissionens utredning visar att den främre bärarmen som monterades på Jetline våren 2023 var feltillverkad, något som inte syntes på utsidan eller i efterföljande kontroller. Vi ser mycket allvarligt på att det här kunde ske. Beställningen av en ny bärarm lades till en erfaren och beprövad svensk leverantör som vi arbetat med i över 15 år och som tillverkat andra delar till Jetline förut. Vid beställningen skickade vi med tillverkningsritningar från originaltillverkaren och beställde en exakt kopia. Haverikommissionens rapport visar att den underleverantör som tillverkade bärarmen har haft osäkerheter kring hur svetsningen skulle utföras, och att dessa osäkerheter aldrig diskuteras med deras uppdragsgivare eller med Gröna Lund.

  I ljuset av olyckan kan vi se att en närmare kontakt med och övervakning av tillverkaren hade troligtvis kunnat minska riskerna för de brister som uppkom. Vi har efter olyckan förtydligat och förstärkt rutiner för att öka vår närvaro och kontroll av hela tillverkningskedjan vid beställningar. Vi har också gått igenom samtliga attraktioner, både i form av de grundläggande kontroller vi regelbundet gör och extrakontroller i ljuset av det som orsakade olyckan. Alla attraktioner har även besiktigats av oberoende ackrediterad besiktningsman inför öppning. Vi skulle aldrig öppna en attraktion vi inte känner oss trygga med.

  Vi har även fattat ett beslut om Jetlines framtid. Med respekt för olyckan och alla inblandade har vi beslutat att stänga Jetline för gott och den kommer att monteras ner så snart tillfälle ges.

  Vad var det som hände?

  Haverikommissionens utredning visar att den främre bärarmen på tågets första vagn, som hjulen är fästa på, kollapsade och föll av. Det här har lett till att tåget gjort kraftiga inbromsningar när vagnens undersida träffar rälsens olika skarvar. Passagerarna har kastats framåt med stor kraft vilket lett till att säkerhetsbyglarnas fästen har krökts. Byglarna är tillverkade, anpassade och godkända för den här sortens attraktion, men vid olyckan har byglarna utsatts för fem gånger så stora krafter som vid en nödinbromsning.

  Hur kunde bärarmen kollapsa?

  Rapporten visar att den nya bärarm som monterades på Jetline våren 2023 var feltillverkad. Den saknade en tvärplåt på insidan och hade även allvarliga svetsdefekter. Detta ledde till att bärarmen hade för dålig hållfasthet och brast.

  Varför upptäcktes inte felet tidigare?

  Tillverkningsfelen satt på insidan av bärarmen och syntes inte i de efterföljande kontroller som gjordes. Vi ser mycket allvarligt på att det här kunde ske.

  Vår beställning lades till en erfaren och beprövad svensk leverantör som vi arbetat med i över 15 år och som tillverkat andra delar till Jetline förut. Vid beställningen skickade vi med tillverkningsritningar från originaltillverkaren och beställde en exakt kopia. Haverikommissionens expert menar att ritningen inte är tillräckligt tydlig medan sakkunniga som vi talat med anser att ritningen är tydlig och fungerar väl som tillverkningsunderlag. Haverikommissionens rapport visar också att underleverantören har haft osäkerheter kring hur svetsningen skulle utföras, och att dessa osäkerheter aldrig diskuteras med deras uppdragsgivare eller med Gröna Lund.

  I ljuset av olyckan kan vi se att en närmare kontakt med och övervakning av tillverkaren hade troligtvis kunnat minska riskerna för de brister som uppkom. Vi har efter olyckan förtydligat och förstärkt rutiner för att öka vår närvaro och kontroll av hela tillverkningskedjan vid beställningar. Vi har en ny kontrollplan vid beställningar. Bland annat innehåller den förstärkt kontrollrutin av leverantörer, tekniskt samråd och kravställande med tilltänkt leverantör, uppdaterad beställningsmall, tillverkningskontroll och kontroll av dokumentationsunderlag samt löpande revidering av befintliga leverantörer.

  Vad har Gröna Lund gjort för att det här inte ska kunna hända igen?

  Vi kommer alltid att sätta säkerheten främst. Något liknande har aldrig hänt förut på Gröna Lund och vi ser mycket allvarligt på att det här kunde ske.

  Vi har genomlyst hela vår verksamhet för att se till att något liknande aldrig ska hända igen. Bland annat har vi vidtagit tre viktiga åtgärder:

  1. Först och främst har vi gått igenom samtliga attraktioner, både i form av de grundläggande kontroller vi regelbundet gör och extrakontroller i ljuset av det som orsakade olyckan. Alla attraktioner har även besiktigats av oberoende ackrediterad besiktningsman inför öppning. Vi skulle aldrig öppna en attraktion vi inte känner oss trygga med.

  2. Vi har förtydligat och förstärkt våra rutiner för att öka vår närvaro och kontroll av hela tillverkningskedjan vid beställningar. Vi har en ny kontrollplan vid beställningar som bland annat innehåller en förstärkt kontrollrutin av leverantörer, tekniskt samråd och kravställande med tilltänkt leverantör, uppdaterad beställningsmall, tillverkningskontroll och kontroll av dokumentationsunderlag samt löpande revidering av befintliga leverantörer.

  3. Vi har även inlett ett långsiktigt samarbete med ett konsultföretag med hög expertkompetens när det gäller utveckling av organisationers säkerhet. Samarbetet fokuserar på organisation, styrning och den kontinuerliga utvecklingen av säkerhetsarbetet inom organisationen.

  Nu har Haverikommissionens slutrapport presenterats och Gröna Lund har för avsikt att genomföra samtliga av Haverikommissionens rekommendationer. Alla ska kunna känna sig trygga när de besöker vår park.

  Är det säkert att åka era attraktioner?

  Vi har full förståelse för att olyckan väcker många frågor. Säkerheten är det viktigaste för oss och vi skulle aldrig öppna en attraktion om vi inte var trygga med att den var säker.

  Gröna Lunds attraktioner besiktigas alltid av en oberoende och ackrediterad besiktningsman inför öppning varje år. Gröna Lunds tekniker utför sedan kontroller av alla attraktioner dagligen innan de öppnas.

  Förutom att attraktionerna gås igenom varje morgon innan öppning, görs också mer omfattande kontroller veckovis, månatligen samt årligen enligt fördjupande metoder. Dessa kontroller är viktiga för vårt säkerhetsarbete och innebär att man med regelbundenhet kontrollerar alla attraktioner enligt tillverkarnas föreskrifter.

  I Haverikommissionens rapport konstateras att vårt arbete med kontroller och besiktningar har fungerat väl. Inga brister har framkommit i personalens kompetens eller erfarenheter kring dessa uppgifter i säkerhetsarbetet.

  Kommer man att kunna åka i Jetline igen?

  Nej. Med respekt för olyckan och alla inblandade har vi beslutat att stänga Jetline för gott och den kommer att monteras ner så snart tillfälle ges.