Tillgänglighet

Tillgänglighet

På Gröna Lund har vi som mål att tivolit ska vara tillgängligt för alla. Därför pågår det ständigt ett arbete för att underlätta för våra gäster med funktionsvariation.

Toaletter

Toaletter anpassade för rullstolsburna gäster finns:

  • Vid Spanska Trappan på Stora Området
  • Vid Tuff-Tuff Tåget
  • Vid biljettkassan vid Huvudentrén
  • Till höger om Stora Scen
  • Mittemot berg- och dalbanan Jetline
  • Bakom Lilla Scen/Dansbanan på Lilla Området

Entré och biljettköp

Gäst med funktionsvariation betalar ordinarie entrépris. Medföljande personlig assistent/ledsagare har fri entré. Ledsagare/assistent måste vara minst 16 år fyllda. Ledsagare och assistenter hänvisas till Gästservice för entré och information om hur ni gör ert besök lättare.

Restauranger

För rullstolsburna gäster rekommenderar vi Restaurang Kaskad vid vattnet bredvid House of Nightmares, Fiesta Taqueria & Bar på Lilla Området, eller Classic Café bakom Lilla Scen.

Attraktioner

Gäster med funktionsvariation betalar ordinarie pris för åkattraktioner.

De flesta attraktionerna har entré via utgången för dig som är rullstolsburen. Har du svårt att ta dig i och ur attraktionen, går det bra att sitta kvar till nästa tur (max tre åkturer åt gången). Ledsagare/assistent bör vara behjälplig vid i- och urstigning av attraktionen. Gäster med funktionsvariation får ta med sig en medföljande gäst vid entré via utgång.

Gäster som har dolda funktionsvariationer (vars utmaningar inte tillåter dig att stå i våra köfållor) har också möjlighet att göra entré via våra utgångar. Mot uppvisande av ett intyg erhåller du då en stämpel i Gästservice som du kan visa upp på attraktionerna.

Intyget bör innehålla ditt namn, telefonnummer, en kortfattad beskrivning av vad dina utmaningar är, samt vara signerat av och ha namn och kontaktuppgifter till en person som har insikt i dina utmaningar. Vi godkänner intyg från vården, skolan samt ev. assistansbolag (ex läkare, sjuksköterskor, terapeuter, kuratorer, personlig assistent, särskolelärare, rektorer, vårdcentraler, skolsköterska etc.). Personer under 18 behöver också ha med sig en vuxen (fyllda 18 år) för att erhålla stämpeln.

Konsert på Lilla Scen

Under konserter på Lilla Scen finns det 5 reserverade platser för rullstolsburna gäster på Classic Café. Gästen har möjlighet att ta med sig max 2 ledsagare/medföljande. För konsertgäster med dolda funktionsvariationer finns även 3 reserverade platser på Classic Cafés uteservering.

Platserna måste förbokas via Gröna Lunds Nöjesbokning, 010-708 70 00, tidigast tre dagar före respektive konsert. Biljetterna hämtas ut i Gästservice mot uppvisande av intyg på konsertdagen senast kl. 19.00. Vill man komma på fler konserter kan Gästservice registrera gästen, så att intyg inte behöver medtas varje gång.

Biljetten ger tillträde till ett avspärrat område på Classic Cafés uteservering vid sidan om scenen och ska sedan bäras synlig under hela konserten, så att personalen tydligt ser att man har rätt att stå innanför avspärrningarna.

Konsert på Stora Scen

Rullstolsläktare

Under konserter på Stora Scen finns en läktare med 18 platser för våra rullstolsburna konsertgäster. Dessa platser förbokas tidigast tre dagar innan konserten, genom att man ringer till Gröna Lunds Nöjesbokning på 010-708 70 00.

Du hämtar sedan ut din läktarbiljett (observera att du också behöver en entrébiljett till Gröna Lund, alt Gröna Kortet) i Gröna Lunds Biljettcenter på konsertdagen. Gästen har möjlighet att ta med sig max 2 ledsagare/medföljande.

Läktarbiljetten kan hämtas ut från att Biljettcenter öppnar på konsertdagen fram till kl. 17.00. Mellan kl. 17.00-19.00 hämtas biljetten istället i gästentrén i Lilla Allmänna Gränd.

Har man inte hämtat ut sin biljett senast kl. 19.00 är läktarplatsen förbrukad. Kommer du innan kl. 17.00 gör du entré via Tyrolerentrén. Kommer du efter kl. 17.00 gör du entré via gästentrén i Lilla Allmänna gränd.

Tänk också på att vara vid rullstolsläktaren i god tid, då det kan vara svårt att ta sig fram genom publikhavet vid vissa konserter.

Dold funktionsvariation

Under konserter på Stora Scen finns det också 8 reserverade platser för gäster med dold funktionsvariation på plattformen till Eclipse. Gästen har möjlighet att ta med sig en ledsagare.

Platserna måste förbokas via Gröna Lunds Nöjesbokning, 010-708 70 00, tidigast tre dagar före respektive konsert. Biljetterna hämtas ut i Gästservice mot uppvisande av intyg på konsertdagen senast kl. 19.00 (observera att du också behöver en entrébiljett till Gröna Lund, alt Gröna Kortet). Vill man komma på fler konserter kan Gästservice registrera gästen, så att intyg inte behöver medtas varje gång.

Biljetten visas upp vid utgången till Eclipse och ska sedan bäras synlig under hela konserten, så att personalen på plattformen på Eclipse tydligt ser att man har rätt att stå innanför avspärrningarna. Vid Eclipse finnas möjlighet att låna en fällstol (5 st) som gästen med funktionsvariation kan nyttja om de har det behovet givet sin funktionsvariation (vi erbjuder inte sittplats generellt pga utrymmesskäl). Ledsagare får stå.

Tillgänglighetsanpassade 5-kampsspel

Följande spel är anpassade för rullstolsburna gäster:

  • Skjutbanan
  • Kentucky Derby
  • Vattenpistolen

Ledsagare

Ledsagare eller assistent till gäst med fysisk eller dold funktionsvariation har fri entré och bör ha med sig intyg, om möjligt. Om gästen med funktionsvariation behöver hjälp för att åka attraktionen erbjuds ledsagaren att fritt åka med. Ledsagaren får då en stämpel på handen i Gästservice. Ledsagare eller assistent måste vara minst 16 år fyllda.

Passage mellan områden

Om ni önskar ta er mellan Lilla och Stora området på Gröna Lund samt önskar undvika trappor hänvisar vi till våra värdar i Huvudentrén. Prata med värdarna så kommer de hjälpa er!

Frågor?

Har du frågor eller behöver hjälp med något, kontakta entrévärdarna, personalen i Gästservice vid Huvudentrén eller ring 010-708 91 00.

Vi använder sockervadd för att förbättra din upplevelse i vår park och cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbsida. 🍪 Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.