Ombyggnad

Välkommen! 2021 kommer en helt ny berg- och dalbana på Gröna Lund, men redan nu pågår en mängd olika byggen på och kring området utanför Tyrol. På den här sidan beskriver vi vilka byggarbeten som kommer utföras under veckan, så att du som granne till Gröna Lund alltid är informerad och vet vad som händer i ditt närområde. Om du har frågor kring bygget kan du alltid kontakta Gröna Lunds informationschef Annika Troselius på annika.troselius@gronalund.com eller 0708-58 00 50.

Följande arbeten planeras utföras vecka 13:

 • Fortsatt leverans och montage av nya Biergarten samt ställningsarbeten.
 • Montage av en brygga mellan den nya berg- och dalbanans stationshus och de mekaniska spelen.
 • Elarbeten och installationsarbeten i berg- och dalbanans stationshus.
 • Fortsatt spelbyggnation.
 • Fortsatta tematiseringsarbeten på alla huskroppar.
 • Fortsatta ventilations-, vvs- och elarbeten i Fastfoodhuset.
 • Tätskiktsarbeten på valvet till Fastfoodhuset.
 • Fortsatta installationsarbeten, gipsning och montage av omklädningsskåp i berg- och dalbanans stationsområde.
 • Inredningsarbeten i Mekaniska spelen.
 • Markbetong på småytor.
 • Fortsatta arbeten med marktegel mellan Boardwalken och nya Biergarten.
 • Fortsatta målnings- och snickeriarbeten för ”Musikaffären”, hörnet Pop-Expressen.
 • Fortsatta snickeriarbeten för Baren nedanför Spellängan.

Som ni säkert också redan sett har vi påbörjat byggnation av en tillfällig byggnad på vår parkering närmast Allmänna gränd. Byggnaden kommer att stå till 2021 i ett första skede och är en verkstadshall där vår teknikavdelning kommer att kunna hålla till.