Ombyggnad

Välkommen! 2021 kommer en helt ny berg- och dalbana på Gröna Lund, men redan nu pågår en mängd olika byggen på och kring området utanför Tyrol. På den här sidan beskriver vi vilka byggarbeten som kommer utföras under veckan, så att du som granne till Gröna Lund alltid är informerad och vet vad som händer i ditt närområde. Om du har frågor kring bygget kan du alltid kontakta Gröna Lunds informationschef Annika Troselius på annika.troselius@gronalund.com eller 0708-58 00 50.

Följande arbeten planeras utföras vecka 20:

 • Montage av ställning för takarbeten på nya Biergarten.
 • Plåtarbeten köfållan, inredning i kaffehörnet och kompletterande installationsarbeten i berg- och dalbanans stationshus.
 • Inflytt av basketspelet samt spelbyggnation i Spellängan.
 • Fortsatta tematiseringsarbeten.
 • Iordningställning och intäckning av uppfarten för berg- och dalbanan.
 • Installation av köksutrustning och diskar i Fastfoodhuset.
 • Montering av undertak och belysning under Fastfoodvalvet.
 • Inredningsarbeten i Mekaniska spelen.
 • Demontering av kvarvarande ställning.
 • Installation av fönster och inredning i musikaffären vid Pop-Expressen.
 • Komplettering av markbetong.
 • Marktegel mot husfasader mellan Boardwalk, Biergarten, Spellängan och Mekaniska Spelen.
 • Demontage av skyddsintäckning på markbetong.
 • Avetableringsarbeten och allmän avstädning.
 • Under helgen (både lördag och söndag) kommer vi jobba med golvbeläggning och stomkomplettering i den nya Biergarten.

Som ni säkert också redan sett har vi uppfört en tillfällig byggnad på vår parkering närmast Allmänna gränd. Byggnaden kommer att stå till 2021 i ett första skede och är en verkstadshall där vår teknikavdelning kommer att kunna hålla till.