Säkerhet i våra attraktioner

  Säkerheten är det viktigaste för oss. När våra gäster passerat grindarna till Gröna Lund ska man kunna känna sig trygg och bara fokusera på att ha roligt tillsammans med nära och kära. Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring hur vi arbetar med säkerheten och rutinerna för våra attraktioner.

  Är det säkert att åka era attraktioner?

  Säkerheten är det viktigaste för oss och vi skulle aldrig öppna en attraktion om vi inte var trygga med att den var säker. Alla Gröna Lunds attraktioner besiktigas årligen av en oberoende besiktningsman, våra tekniker kontrollerar alla attraktioner varje morgon och våra medarbetare utbildas inför varje säsong. När våra gäster besöker Gröna Lund ska de bara kunna fokusera på att ha roligt tillsammans.

  Hur ser rutinerna ut för kontroller av era attraktioner?

  Säkerheten är det absolut viktigaste för oss och vi skulle aldrig öppna en attraktion om vi inte var trygga med att den var säker. Vi följer självklart alla lagar och regler gällande kontroller och besiktningar, och våra medarbetare utbildas inför varje säsong.

  Först och främst besiktigas Gröna Lunds attraktioner av en oberoende och ackrediterad besiktningsman inför öppning varje år. Vart femte år görs även en grundlig 5-årsbesiktning av varje attraktion.

  Gröna Lunds tekniker utför sedan kontroller av alla attraktion dagligen innan de öppnas. Utöver dessa kontroller genomför våra tekniker även veckokontroller, 2-veckorskontroller och 1-månadskontroller.

  Extra säkerhetsåtgärder efter olyckan den 25 juni

  Efter olyckan i Jetline den 25 juni genomförde Gröna Lund extra kontroller av attraktionerna. Därutöver gjorde externa besiktningsingenjörer extra besiktningar av 17 utvalda attraktioner. Allt för att vi och våra besökare ska känna full trygghet i att vi gjort allt vi kan för att Gröna Lund ska vara en säker plats.