Säkerhet i våra attraktioner

  Säkerheten är det viktigaste för oss. När våra gäster passerat grindarna till Gröna Lund ska man kunna känna sig trygg och bara fokusera på att ha roligt tillsammans med nära och kära. Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring hur vi arbetar med säkerheten och rutinerna för våra attraktioner.

  Är det säkert att åka era attraktioner?

  Säkerheten är det viktigaste för oss och vi skulle aldrig öppna en attraktion om vi inte var trygga med att den var säker. Alla Gröna Lunds attraktioner besiktigas årligen av en oberoende besiktningsman, våra tekniker kontrollerar alla attraktioner varje morgon och våra medarbetare utbildas inför varje säsong. När våra gäster besöker Gröna Lund ska de bara kunna fokusera på att ha roligt tillsammans.

  Hur ser rutinerna ut för kontroller av era attraktioner?

  Säkerheten kommer alltid att komma först. Vi följer självklart alla lagar och regler gällande kontroller och besiktningar och våra medarbetare utbildas inför varje säsong.

  Först och främst så följs de manualer som följer med respektive attraktion från tillverkaren. Där specificeras hur en attraktion ska skötas och kontrolleras, samt med vilka intervaller (baserat på tid eller antal åk) som just den specifika attraktionen ska genomgå olika typer av detaljerade kontroller och underhållsinsatser, av oss eller externa aktörer.

  Inför öppning besiktigas alla attraktioner av en oberoende och ackrediterad besiktningsman. Vi skulle aldrig öppna en attraktion som inte blivit godkänd. Gröna Lunds tekniker utför sedan dagligen kontroller av alla attraktioner innan de öppnas. Utöver dessa genomför våra tekniker även kontroller på veckobasis och månadsbasis.

  Extra säkerhetsåtgärder efter olyckan i Jetline

  När en sådan här olycka sker är det självklart att man genomlyser verksamheten och vänder på varje sten, så väl som att bistå de utredningar som sker. Något liknande ska inte kunna hända igen.

  Vi har sedan olyckan genomlyst vår verksamhet och identifierat förbättringsåtgärder som vi redan nu har implementerat. Bland annat har vi förtydligat vår kravställning till leverantörer och förstärkt våra rutiner för att öka vår närvaro och kontroll av hela tillverkningskedjan vid beställningar.

  Vår tekniska personal har gått igenom alla attraktioner, något som även oberoende besiktningsexperter gör innan vi öppnar och vi känner oss trygga inför öppningen.

  Varför stannar ibland era attraktioner?

  Det händer ibland att en attraktion stannar och det är oftast ett tecken på att våra säkerhetssystem fungerar. När det datoriserade systemet registrerar en avvikelse någonstans i banan, om ex en vagn skulle gå fortare än beräknat, så aktiveras säkerhetssystemet och attraktionen stannar i sina bromsar. Det innebär inte att attraktionen är trasig eller att något har gått fel, utan helt enkelt att säkerhetssystemen har fungerat som de ska.