Gröna Lund

  Olyckan på Gröna Lund

  Söndag den 25 juni hände det som inte får hända. En olycka i berg- och dalbanan Jetline på Gröna Lund ledde till att en person avled och flera skadades. Olyckan skedde strax efter klockan 11.30. En bärarm under den främre vagnen av tåget gick sönder, vilket ledde till att tåget delvis spårade ur och stannade mitt i banan på mellan sex och åtta meters höjd. Totalt 11 personer befann sig ombord. En sådan här olycka ska inte kunna hända. Vi bistår Statens Haverikommission och polisen till fullo i deras utredningar. Det är av största vikt att allt utreds ordentligt för att bringa klarhet i vad som hände och hur det kunde hända, så att vi kan vidta alla nödvändiga åtgärder för att något liknande aldrig ska kunna hända igen.

  Vi vet att många gäster och medarbetare har berörts av den här olyckan och vi förstår att det finns många frågor och funderingar. Därför uppdaterar vi denna sida med information när vi vet mer.

  Frågor och svar

  Här försöker vi svara på några av alla de frågor vi får. Vi uppdaterar texten när vi har mer information.

  Uppdaterad 21 november

  Vad är det som har hänt?

  En mycket allvarlig olycka skedde i berg- och dalbanan Jetline söndagen den 25 juni. En bärarm gick sönder under den främre vagnen av tåget, vilket ledde till att tåget delvis spårade ur och stannade ungefär mitt i banan på mellan sex och åtta meters höjd. Totalt 11 personer befann sig i tåget. 3 personer föll ut under olyckan, varav en person avled och flera skadades.

  Varför bärarmen gick sönder vet vi ännu inte, utan olyckan utreds fortfarande av Statens Haverikommission och polisen.

  Hur kunde det här hända? 

  Det vet vi inte i dagsläget, en sådan här tragisk olycka ska inte kunna ske. Olyckan utreds nu av Statens Haverikommission och polisen, där vi bistår deras utredningar till fullo. Det är av största vikt att allt utreds ordentligt för att bringa klarhet i vad som hände och hur det kunde hända, så att vi kan vidta alla nödvändiga åtgärder för att något liknande aldrig ska kunna hända igen.

  Hur många drabbades?

  Ombord på tåget fanns 11 personer. En person avled och flera personer skadades.

  Vad gjorde Gröna Lund direkt efter olyckan?

  Gröna Lund höll stängt i en vecka för att vara tillgängliga för anhöriga, stötta medarbetare och bistå myndigheternas utredningar av olyckan. Innan vi öppnade parken igen genomförde vi extra kontroller av attraktionerna. Därutöver gjorde externa besiktningsingenjörer extra besiktningar av 17 utvalda attraktioner.

  När öppnade Gröna Lund igen?

  Innan vi öppnade Gröna Lund ville vi ge möjlighet för allmänheten att komma till parken för en stillsam stund. Vi öppnade därför grindarna måndagen 3 juli men enbart som en promenadpark. Gröna Lund öppnade sedan tivolit igen onsdagen den 5 juli.

  Vad innebar en promenadpark?

  Vi ville innan vi öppnade parken ge möjlighet för allmänheten att besöka oss för en stillsam stund. Det var fri entré och alla var välkomna. Inga attraktioner, spel eller försäljningsställen var igång. Man kunde lämna en blomma vid en minnesplats och samtalsstöd fanns på plats.

  Är det säkert att åka era attraktioner?

  Vi har full förståelse för att en sådan här allvarlig olycka kan skapa oro och många frågor. Säkerheten är det viktigaste för oss och vi skulle aldrig öppna en attraktion om vi inte var trygga med att den var säker. Externa besiktningsingenjörer genomförde därför extra besiktningar av 17 attraktioner innan vi öppnade igen.

  Vi följer självklart alla lagar och regler gällande kontroller och besiktningar, och våra medarbetare utbildas inför varje säsong.

  Gröna Lunds attraktioner besiktigas alltid av en oberoende och ackrediterad besiktningsman inför öppning varje år. Vart femte år görs även en grundlig 5-årsbesiktning av varje attraktion.

  Gröna Lunds tekniker utför sedan kontroller av alla attraktion dagligen innan de öppnas. Utöver dessa genomför våra tekniker även kontroller på veckobasis och månadsbasis.

  Har något liknande inträffat tidigare?

  Nej, vi har inte haft någon allvarlig olycka på Gröna Lund sedan 1970-talet.

  Har det funnits problem med Jetline tidigare?

  Nej, inget som skulle kunna tyda på att något sådant här skulle kunna hända. Att en attraktion ibland stannar är inget ovanligt och betyder inte att det är något fel på attraktionen, utan betyder oftast att säkerhetssystemet aktiverats och fungerar som det ska. Våra tekniker går dagligen igenom varje attraktion innan den godkänns för öppning och vi skulle aldrig öppna en attraktion om vi inte var trygga med att den var säker. Jetline besiktigades också inför säsongsöppningen av en extern besiktningsingenjör och fick då ingen anmärkning.

  Det som hände under söndagen, där främre delen av tåget delvis spårade ur, har aldrig hänt förut. Det ska inte kunna hända och vi vet i dag inte exakt varför det ändå hände. Nu kommer vi göra allt vi kan för att ta reda på hur den ändå kunde inträffa. Vi kommer också bistå polisens och Statens haverikommissions utredningar till fullo.

  Fanns det några varningssignaler kring Jetline från besiktningar och kontroller?

  Nej. När Jetline besiktigades av en oberoende besiktningsingenjör inför säsongen fick den inga anmärkningar och våra tekniker har inte heller noterat att något ska ha varit fel på attraktionen. Våra tekniker går varje dag igenom en attraktion innan den godkänns för öppning och vi skulle aldrig öppna en attraktion om vi inte var trygga med att den var säker.

  Vart ska jag vända mig om jag har frågor eller behöver stöd?

  För de som drabbades av olyckan eller anhöriga till någon som drabbats kan du kontakta vår kundtjänst för vidare stöd och hjälp. Alla som var i parken när olyckan skedde erbjuds samtalsstöd.

  Du kan också kontakta Region Stockholm genom att ringa 1177.

  Alla som besökte parken 25 juni och de som hade bokade besök fram till återöppningen den 5 juli har fått sina biljetter återbetalda. Om du har frågor gällande återbetalning, biljetter och liknande kontakta vår kundtjänst.

  Vad hände med de som hade bokade biljetter när parken var stängd?

  Alla besökare som hade bokat besök under de dagar som parken var stängt fick automatiskt sina biljetter återbetalda.